Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:24:40

Ei vill ha synpunkter på risksäkringsmöjligheter mellan elområden i Sverige och Norge

Energimarknadsinspektionen (Ei) bjuder nu in till samråd om risksäkringsmöjligheter mellan elområdena Sverige och Norge. Marknadsaktörer har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 8 mars 2024.

Den norska tillsynsmyndigheten, NVE-RME, inför nu Kommissionens förordning om förhandstilldelning av kapacitet (FCA) Länk till annan webbplats..

Det innebär enligt FCA art. 30.1 att systemoperatörerna Statnett i Norge och Svenska kraftnät i Sverige ska utfärda långsiktiga överföringsrättigheter mellan elområdena NO1-SE3, NO3-SE2, NO4-SE1 och NO4-SE2, såvida inte tillsynsmyndigheterna Ei och NVE-RME antar samordnade beslut om att inte utfärda långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränserna.

Ei och NVE-RME delar bedömningen att det i Norden finns bättre alternativ än överföringsrättigheter. I första hand kan marknadsaktörer handla energiderivat på börsen och om TSO:n behöver involveras är det bättre att de stödjer redan etablerade börshandlade produkter snarare än att införa överföringsrättigheter. Denna syn har i hög grad delats av svenska marknadsaktörer i tidigare samråd om risksäkringsmöjligheter mellan Sverige och andra elområdensgränser som Finland, Danmark och Litauen.

NVE-RME bedömer att risksäkringsmöjligheterna är otillräckliga i samtliga de norska elområdena och beslutade den 26 januari 2024 att Statnett inte ska utfärda långsiktiga överföringsrättigheter mot Sverige och Danmark utan i stället säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion enligt FCA art. 30.5b. (Se länk: Statnett må utrede tiltak for å bedre prissikringsmulighetene Länk till annan webbplats.)

Bakgrund för detta samråd

Detta samråd hålls eftersom norska tillsynsmyndigheten NVE-RME beslutat, till följd av att risksäkringsmöjligheterna i Norge är otillräckliga, att Statnett ska säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden än överföringsrättigheter görs tillgängliga.

Senast Ei utvärderade risksäkringsmöjligheterna i Sverige 2020 drog Ei slutsatsen att risksäkringsmöjligheterna i svenska elområden är tillräckliga. Enligt FCA-förordningen ska en utvärdering göras vart fjärde år och Ei planerar att ha en ny utvärdering klar under 2024.

Det här vill Ei ha synpunkter på

Ei har för avsikt att fatta ett beslut som innebär att Svenska kraftnät inte ska utfärda långsiktiga överföringsrättigheter i elområdesgränser mellan Sverige och Norge. Men innan beslutet fattas vill Ei har marknadsaktörernas synpunkter på hur risksäkringsmöjligheterna mellan Norge och Sverige ska hanteras.

Synpunkter senast 8 mars

Synpunkter kan skickas till Ei:s registrator (se e-postadress längst ner på sidan) senast den 8 mars 2024. Var vänlig ange ärendenummer 2024–100169.

Allmän handling

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Om allmänna handlingar.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter