Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 15:29:17

Så samarbetar myndigheter inom sektorn för energiförsörjning

När Sverige stärker sitt totalförsvarsarbete i en orolig omvärld är energisektorn en viktig pusselbit. Beredskapsmyndigheterna Energimarknadsinspektionen (Ei), Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Strålsäkerhetsmyndigheten har därför signerat en gemensam inriktning för en mer uthållig energiframtid.

Myndigheterna inom sektor energiförsörjning har nu beslutat om ett gemensamt inriktningsdokument. Den 23 januari 2023 signerade generaldirektörerna för de fyra myndigheterna ett inriktningsdokument. Det är en överenskommelse som beskriver att myndigheterna ska arbeta fram gemensamma åtgärder i tidsperspektivet 1–10 år för att skapa långsiktig förmåga inom beredskapssektorn för energiförsörjning. Det handlar bland annat om att sektorns aktörer ska kunna fungera vid höjd beredskap och fredstida krissituationer, och att tillsammans minska sårbarheten inom energiförsörjningen.

Ei:s uppdrag i fredstida kriser och vid höjd beredskap handlar om att stötta aktörer som arbetar med och ingår i sektorn för energiförsörjning så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete. Ei stöttar både aktörer och medborgare med kunskap, lägesbilder, beslut och information om energimarknaderna.

Inriktningsdokument: Beredskapsmyndigheterna sektorn för energiförsörjning Pdf, 157.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ei:s verksamhet Länk till annan webbplats.

Beredskapssektorn för energiförsörjning

Den 1 oktober 2022 trädde en ny myndighetsreform i kraft för krisberedskap och civilt försvar. Tio beredskapssektorer och sex civilområden upprättades. En av dessa beredskapssektorer är inom energiförsörjning. Det övergripande syftet med myndighetsreformen handlar om att stärka samarbetet i Sveriges civila försvar för att samhället ska fungera även under kriser och krig.

I beredskapssektorn energiförsörjning ingår beredskapsmyndigheterna Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Strålsäkerhetsmyndigheten och Energimarknadsinspektionen. Arbetet leds av Energimyndigheten i rollen som sektorsansvarig beredskapsmyndighet. Förutom samordning mellan beredskapsmyndigheter inom beredskapssektorn behöver samverkan ske med andra aktörer, inklusive näringslivet, som bedriver samhällsviktig verksamhet inom beredskapssektorns ansvarsområde.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter