Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:05:37

Påminnelse: Seminarium om preliminära åtgärdsförslag för ökat kundskydd på fjärrvärmemarknaden

Den 5 mars hålls ett digitalt seminarium för fjärrvärmebranschen och kundföreträdare. Seminariet fokuserar på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) genomlysning av fjärrvärmemarknaden och preliminära åtgärdsförslag. Sista anmälningsdag är onsdagen den 21 februari.

Ungefär en vecka innan seminariet kommer Ei att skicka ut en enkät till alla anmälda deltagare för att ta emot inspel och synpunkter. Även under seminariet kommer Ei att ställa ett antal frågor för att samla in synpunkter.

Mer information och länk till anmälan Länk till annan webbplats.

Om promemorian

Mot bakgrund av prishöjningarna på fjärrvärmemarknaden de senaste åren har Energimarknadsinspektionen (Ei) gjort en genomlysning av kundskyddet. I en promemoria presenterar Ei ett antal åtgärdsförslag. De preliminära åtgärdsförslagen handlar centralt om att ökat kundskydd och transparensen på fjärrvärmemarknaden.

Promemoria: Genomlysning av fjärrvärmemarknaden – en analys av kundskyddet Länk till annan webbplats.

Kontakt
Fjärrvärme genomlysning
genomlysning-fjarrvarme@ei.se

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter