Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 20:36:26

Granskning påbörjad för bättre spänningskvalitet i Sveriges elnät

Nu börjar granskningen av elnätens spänningskvalitet för fjärde året i rad. Energimarknadsinspektionen (Ei) inleder återigen sin tillsyn av ett trettiotal elnätsföretag. Under våren kommer de utvalda företagen få besvara frågor om spänningskvaliteten i sina elnät.

Ei fortsätter sitt arbete för att säkerställa att elnätsföretagen överför el av rätt kvalitet till sina kunder. I år ingår 29 elnätsföretag i den planerade tillsynen. För att säkerställa ett brett urval har både små och stora elnätsföretag, liksom landsbygdsnät och stadsnät, valts ut för tillsyn.

Berörda elnätsföretagen ska under vecka 5 ha fått ett föreläggande om att inkomma med uppgifter till Ei. De utvalda elnätsföretagen ska skicka in en lista med klagomål från sina kunder gällande spänningskvalitet och svara på frågor om hur de arbetar med spänningskvalitet i sina nät senast den 19 februari.

Till skillnad från elavbrott (leveranssäkerhet), där företagen måste rapportera in uppgifter varje år, begär Ei inte regelbundet in uppgifter om spänningskvalitet. I stället avser Ei att genomföra årliga tillsynsinsatser inom spänningskvalitet över en femårsperiod, och berörda elnätsföretag har fått ett föreläggande om att lämna in uppgifter till Ei.

Resultatet av tillsynen redovisas i en rapport under hösten 2024.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter