Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:49:01

Konsultrapport om certifiering av transmissionsnätsföretag för vätgas

Energimarknadsinspektionen (Ei) har anlitat ett konsultföretag för att utreda och analysera vilka uppgifter som skulle ligga på ett statligt eller privat transmissionsnätsföretag (TSO) för vätgas.

För närvarande pågår ett arbete inom EU med nya regler för vätgasmarknaden. En ny bestämmelse handlar om att införa regler om att certifiera TSO:er för vätgas. Konsultrapporten som Ei beställt ska vara ett kunskapsunderlag för vårt eventuella arbete med att certifiera en TSO för vätgas i Sverige.

Syftet med rapporten är också att den ska bidra till Energimyndighetens regeringsuppdrag om att samordna vätgasarbetet i Sverige. Energimyndigheten fick våren 2023 i uppdrag av regeringen att utreda hur vätgasen och infrastrukturen för vätgas kan utvecklas ur ett systemperspektiv. Delar av uppdraget genomförs i nära dialog med Ei. Detta innefattar bland annat att tydliggöra olika aktörers roller och ansvar, och att bedöma behovet av en statlig TSO.

Här kan du ta del av konsultrapporten Certification of a Hydrogen Transmission Network Operator - Lessons for Sweden (från Thema consulting group, på engelska) Pdf, 1.4 MB..


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter