Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:55:49

Planerade aktiviteter för CEER under 2024

Den europeiska samarbetsorganisationen CEER* har publicerat sitt arbetsprogram för 2024. Fokus är att fortsätta stärka konsumenternas ställning på energimarknaderna och deras möjlighet att påverka och delta i energiomställningen.

Under det kommande året har CEER* planerat för tre konferenser och 15 rapporter. Konsumenter och grossistmarknader fortsätter vara ett prioriterat område då en central del av arbetsprogrammet handlar om att stärka och skydda konsumenter. Precis som tidigare år kommer CEER att hålla sin kundkonferens för att diskutera dessa frågor.

Energimarknadsinspektionens (Ei) är en av medlemmarna i CEER och deltar i flera av CEER:s arbetsgrupper och aktiviteter.

Arbetsprogrammet finns att läsa på CEER:s webbplats Länk till annan webbplats.

*CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen är en av medlemmarna i CEER.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter