Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:40:30

NordREG sammanfattar 2023 och planerar för 2024

Nu har NordREG, som är en samarbetsorganisation för de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi, sammanfattat 2023 års arbete i en rapport. Samtidigt publiceras arbetsprogrammet för 2024.

NordREG arbetar med frågor som rör de nordiska och europeiska energimarknaderna och Energimarknadsinspektionen (Ei) är engagerad både i styrelsen och i de olika arbetsgrupperna.

Nu har NordREG sammanfattat förra årets arbete i årsrapporten för 2023. Samtidigt publiceras också ett program för det arbete som planeras för 2024.

Prioriterade områden

I arbetsprogrammet finns tio punkter som NordREG kommer att prioritera under 2024. Flera av punkterna handlar om implementering av nya regelverk kopplade till EU-lagstiftning. Samarbetet mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna lyfts också fram i flera punkter, liksom vikten av att koordinera det nordiska arbetet på europeisk nivå, till exempel vad gäller frågor kopplade till flexibilitet och ny elmarknadsdesign. Konsumentfrågor och den nordiska slutkundsmarknaden är frågor som länge varit viktiga för NordREG och som finns med i prioriteringslistan även i år.

NordREG:s årsrapport och arbetsprogram finns att läsa på NordREG:s webbplats Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter