Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:37:29

Snart dags för företagen att rapportera in åtgärder enligt övervakningsplan

Den 1 februari öppnar inrapporteringssystemet för el- och gasnätsföretagens åtgärder enligt övervakningsplan. Sista dag att rapportera in uppgifterna till Energimarknadsinspektionen (Ei) är den 15 mars 2024.

Inrapporteringen sker via Ei:s e-tjänst som öppnar den första februari och i mitten av januari skickades ett startbrev ut till alla inrapporteringsskyldiga elnätsföretag och gasnätsföretag.

Vilka företag är inrapporteringsskyldiga?

Distributionsnätsföretag som bedriver elnätsverksamhet, överföring av el eller naturgas och som ingår i samma koncern som ett företag som bedriver produktion av eller handel med el eller gas ska upprätta en övervakningsplan och varje år rapportera de åtgärder som vidtagits enligt planen.

Rapporten om företagens åtgärder enligt övervakningsplan ska även offentliggöras av respektive företag senast den 15 mars 2024. Vid inrapporteringen till Ei får företagen en kopia av inskickad rapport som kan användas för publicering på den egna webbplatsen.

Till inrapporteringen

Inrapporteringssystemet öppnar den 1 februari och uppgifterna ska vara inrapporterade till Ei senast den 15 mars 2024.

Mer information samt en handbok med instruktioner för e-tjänsten finns på sidan: Elnätsföretagens och gasnätsföretagens inrapportering av åtgärder enligt övervakningsplan.

Varför ska uppgifterna rapporteras till Ei?

Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att nätföretagen agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden. I övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder företagen ska vidta för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på marknaden.

De inrapporterade uppgifterna samlas in av Ei med stöd av 3 kap. 21, 24–26 §§ ellagen (1997:857 Länk till annan webbplats.), 3 kap. 9–10 §§ naturgaslagen (2005:403). Länk till annan webbplats.

Kontakt
Övervakningsplan
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter