Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 18:24:19

Nya kvalitetskrav för elnät från 1 januari– här finns en vägledning

Den 1 januari 2024 träder nya föreskrifter i kraft som riktar sig till elnätsföretag. Föreskrifterna innehåller krav gällande spänningskvalitet och elnätens leveranssäkerhet. Som en hjälp till företagen när de ska tillämpa reglerna finns nu en vägledning med exempel och mer information.

Den 1 januari 2024 träder Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd EIFS 2023:3 om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet i kraft.

Fyra delar

Föreskrifterna innehåller fyra delar, tre för leveranssäkerhet och en för spänningskvalitet:

  1. Funktionskrav för vissa lastintervall (4 kap.), tillåten avbrottslängd för anläggnings- och gränspunkter från och med 2 MW.
  2. Krav på trädsäkra ledningar med en spänning över 25 kV (5 kap.)
  3. God kvalitet kopplat till antalet avbrott som drabbar en enskild kund (6 kap.)
  4. Spänningskvalitet (7 kap.)

I föreskrifterna finns det nu bland annat möjlighet att söka om undantag från funktionskravet i 4 kap. 20 § ellagen och funktionskravet för vissa lastintervall. Dessutom har nya regler införts för gränspunkter och för anläggningspunkter där elproduktions- och energilagringsanläggningar är anslutna.

Vägledning med exempel och förklaringar

Föreskrifterna innehåller inga exempel eller längre förklaringar. Därför har Ei tagit fram en vägledning som beskriver reglerna ytterligare. Vägledningen är tänkt som en hjälp för företagen när de ska tillämpa föreskrifterna.

Kontakt
Maria Dalheim
Analytiker

016-16 27 62

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter