Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:49:54

Ei fattar beslut om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2023–2026

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat det första beslutet om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2023–2026, det vill säga beslut om det maximala belopp som ett gasnätsföretag sammantaget får ta ut av sina kunder under tillsynsperioden. Ei fattade beslut om intäktsramarna hösten 2022, men efter överklagande till domstol återförvisades besluten till Ei för ny handläggning.

Först ut att få sitt beslut är Swedegas AB. Nu fortsätter Ei att fatta beslut för resterande gasnätsföretag. Målsättningen är att alla beslut ska fattas i januari. Då är det möjligt att se hur intäktsramarna ser ut för samtliga gasnätsföretag och Ei har också möjlighet att sammanställa statistik på en övergripande nivå.

Fortsatt arbete

Efter årsskiftet kommer Ei påbörja arbetet med att se över metoden för intäktsramsregleringen inför nästa tillsynsperiod för gasnätsföretagen, det vill säga 2027–2030. I det arbetet tas hänsyn till den utredning som lämnades till regeringen i oktober (Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät Länk till annan webbplats.) och till eventuell ny lagstiftning som väntas inom detta område.

– Så snart vi kommit en bit på vägen, återkommer vi med information om hur arbetet kommer gå till och på vilket sätt vi tar in synpunkter från kundföreträdare, gasnätsföretag och andra aktörer, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Ei.

Mer information

Besluten skickas till företagen och publiceras allteftersom i Ei:s e-diarium.

Vartefter besluten om gasnätsföretagens intäktsramar 2023–2026 fattas, uppdateras även tabellen på denna sida: Gasnätsföretagens intäktsramar 2023–2026

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter