Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 18:55:02

Nu kan du tycka till om vägledning för inrapportering av nätutvecklingsplaner

I arbetet med att ta fram föreskrifter för hur elnätsföretagens inrapportering av nätutvecklingsplaner ska gå till, tar Energimarknadsinspektionen (Ei) även fram en vägledning som en hjälp till företagen. När det första utkastet till vägledning publicerades fick Ei in många bra synpunkter. Nu är vägledningen i det närmaste klar, men det finns fortfarande möjlighet att komma med inspel innan den färdigställs helt.

I slutet av 2024 ska elnätsföretagen offentliggöra och lämna in sina nätutvecklingsplaner till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei arbetar nu med att ta fram föreskrifter om hur elnätsföretagens inrapportering av nätutvecklingsplaner ska gå till. Föreskrifterna beräknas vara klara för publicering i början av 2024.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 februari 2024 och planen är att de första nätutvecklingsplanerna för åren 2025–2034 ska lämnas in till Ei senast den 31 december 2024.

Vägledning som hjälp till företagen

Eftersom föreskrifterna inte innehåller exempel eller längre förklaringar tar Ei även fram en vägledning som beskriver reglerna ytterligare. Vägledningen är tänkt som en hjälp för företagen när de ska tillämpa föreskrifterna. Redan i somras fanns möjlighet att lämna synpunkter på vägledningen. Nu är den omarbetad och det finns ytterligare en möjlighet att komma med inspel.

Så här lämna du synpunkter på vägledningen

Om du vill lämna synpunkter på Ei:s förslag på vägledning kopplad till kommande föreskrifter om inrapportering av nätutvecklingsplaner, är du välkommen att skicka dem via e-post till Ei:s registrator (se e-postadress längre ner). Märk e-posten med ärendenummer 2022–103336. Ei behöver ha dina synpunkter senast den 20 december 2023.

Här är utkastet som du kan lämna synpunkter på:

Nätutvecklingsplaner 2025-2034 Vägledning till den första inrapporteringen - UTKAST 2 Pdf, 504.3 kB.

Om allmänna handlingar

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Här finns information om allmänna handlingar.

Om reglerna

Nätutvecklingsplaner är en del i genomförandet av elmarknadsdirektivet Länk till annan webbplats.. Ei har genom förordning (2022:585) Länk till annan webbplats. om elnätsverksamhet bemyndigats att utfärda föreskrifter om nätutvecklingsplanens innehåll. Ei har inte möjlighet att utfärda undantag från reglerna.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter