Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:53:16

Välkommen till dialogmöte om informationsdelning vid anslutning till elnäten

Den 18 januari 2024 arrangerar Energimarknads­inspektionen (Ei) ett fysiskt dialogmöte i Stockholm där vi presenterar preliminära förslag för hur man kan utveckla och effektivisera informationsdelningen vid anslutningsprocessen till elnäten. Vi välkomnar både skriftliga och muntliga inspel på förslagen.

För att nå klimatmålen och stärka svensk konkurrenskraft är det nödvändigt att utbyggnaden av elnäten sker effektivt och i den takt som behoven ökar. Utifrån det har Ei fått i uppdrag att utveckla och effektivisera processen för informationsdelning mellan aktörer på elnätsmarknaden.

Dialogmöte den 18 januari 2024

Datum: 18 januari 2024
Tid: 13.00 – 15.30
Plats: Scandic Hotell Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm
Mötet riktar sig till aktörer som berörs av anslutningsprocessen till elnätet.

På mötet presenterar vi preliminära förslag för hur man kan utveckla och effektivisera informationsdelningen vid anslutningsprocessen till elnäten. Efter presentationen kommer ett antal aktörer att ge sina reflektioner på förslagen. Det kommer också att finnas tid för frågor och inspel från er som deltar.

Reservera datumet redan idag

Inbjudan med mer information samt länk för anmälan kommer att publiceras här på ei.se i mitten av december. De preliminära förslagen publiceras cirka en vecka innan dialogmötet.

Kontakt
Informationsdelning vid anslutning till elnäten

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter