Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:26:25

Låga elpriser efter felaktigt bud

Elpriserna i Norden, och särskilt i Finland, är mycket låga i dag fredagen den 24 november på grund av en så kallad felaktig handelsorder. En aktör har av misstag sålt alldeles för mycket energi i Finland på torsdagens dagenföremarknad. Detta har resulterat i att elpriset på dagenföremarknaden sjunkit även i Sverige.

En stor del av den praktiska hanteringen av denna typ av felaktiga bud hanteras av de systemansvariga företagen (se länk nedan till Svenska kraftnäts nyhet om händelsen).

Energimarknadsinspektionen (Ei) uppmärksammade händelsen under torsdagen. Det ligger inom Ei:s ansvarsområde att övervaka handeln på elmarknaden då felaktiga bud kan innebära överträdelser av gällande regler. Denna händelser kommer dock att utredas av den finska tillsynsmyndigheten Energiavirasto eftersom händelsen skett i Finland.

Svenska kraftnäts nyhet om åtgärder för att hantera ett mycket stort felaktigt bud på elhandelsmarknaden Länk till annan webbplats..

Ei:s information om marknadsövervakning.


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter