Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:45:50

Revidering av förnybarhetsdirektivet ska bidra till att nå EU:s klimatmål

EU-kommissionen har genomfört en revidering av förnybarhetsdirektivet. Det är en del av Fit for 55-paketet vars syfte är att anpassa EU-lagstiftningen till att uppnå klimatmålen för EU. Revideringen av förnybarhetsdirektivet utgör den sista rättsakten i paketet och träder i kraft den 20 november 2023.

Förnybarhetsdirektivet innehåller uppdaterade åtaganden för medlemsländerna att öka användningen av förnybar energi inom olika sektorer, inklusive el, värme och transport.

Den 20 november 2023 träder Fit for 55-paketet i kraft. Revideringen av förnybarhetsdirektivet är en central del av paketet och är avsedd att främja användningen av förnybar energi, minska koldioxidutsläppen och hjälpa EU att uppfylla sina klimatmål.

Förnybarhetsdirektivet ska vara fullt genomfört till den 21 maj 2025. Bestämmelserna rörande snabbare tillståndsförfaranden förväntas vara genomförda senast den 1 juli 2024.

Om förnybarhetsdirektivet (ei.se)

Vad är Fit for 55?

Kortfattat är det EU:s plan för att skynda på klimat­omställningen. Det består av olika initiativ som syftar till att göra EU:s politik mer hållbar och klimatvänlig. Fit for 55 presenterades av EU-kommissionen i juli 2021 och sedan dess har ett intensivt arbete pågått i rådet och Europaparlamentet för att förhandla fram klimatpaketet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter