Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:06:39

Höga elpriser ledde till ökat intresse och fler flexibla kunder på elmarknaden

Under 2021 och 2022 steg elpriserna kraftigt i Sverige. Konsumenterna ifrågasatte den svenska elmarknaden samtidigt som de högre priserna fick fler att vilja göra medvetna val. Det visar en ny rapport som summerar de vanligaste konsument­frågorna till Energimarknads­inspektionen (Ei) mellan 2020 och 2022.

Ett av Ei:s uppdrag är att stärka konsumenternas ställning på energi­marknaderna. Rapporten Konsument på elmarknaden 2020–2022 går igenom de vanligaste klagomålen som kom in till Ei under perioden och hur Ei arbetar med de frågor klagomålen handlar om.

När elpriserna var som högst under 2022 ökade antalet konsumenter som hörde av sig till Ei kraftigt. Totalt fick Ei in 1 410 konsumentklagomål år 2022, jämfört med 552 år 2020. Även antalet unika besökare på Ei:s oberoende prisjämförelsesajt Elpriskollen Länk till annan webbplats. ökade och uppgick i slutet av året till hela 780 000.

Fler bytte till timprisavtal och installerade solceller

För att själva kunna påverka sina elkostnader genom att flytta sin elanvändning till tider då priset är lägre, var det många som ville byta till timprisavtal. Många ville också installera solceller. Under 2022 ökade installationerna av solceller med nästan 50 procent jämfört med året innan.

Båda dessa faktorer, att byta till timprisavtal och att installera solceller, satte stor press på elnätsföretagen och många konsumenter upplevde problem med att det tog lång tid för elnätsföretagen att byta till timmätning och att få solcellerna godkända och driftsatta.

Elnätsföretagen fick också klagomål på elnätsavgifternas uppbyggnad och införandet av effekttariffer upprörde flera konsumenter. En effekttariff baseras på konsumentens högsta effekttoppar under en tidsperiod, vilket skiljer sig från en tariff som sätts efter vilken säkring en kund väljer eller hur många kWh som förbrukas.

Många av de som klagade till Ei tyckte att effekttarifferna var svåra att förstå och anpassa sig efter. Enligt föreskrifter från Ei ska alla elnätsföretag ha infört nättariffer som inkluderar en effektavgift senast den 1 januari 2027, detta för att främja en ökad efterfrågeflexibilitet på marknaden.

De höga elpriserna märktes tydligt i statistiken

I och med energikrisen och de höga och svängiga priserna på el ökade även klagomålen på prisnivåerna. Under 2020–2022 tog Ei emot 185 konsumentklagomål om priser och tariffer. Många ansåg också att Ei borde ha varnat för de höga priserna.

Enbart under 2022 var det runt 100 konsumenter som vände sig till Ei med klagomål där de ifrågasatte hur elprisstödet utformats, att Sverige är indelat i fyra elområden och hur elmarknaden i allmänhet fungerar.

Ei ser dock inte de höga elpriserna under 2021 och 2022 som ett tecken på att marknaden inte fungerat. Bakom de kraftigt stigande elpriserna låg en bristsituation, bland annat på grund av ett krig i närområdet, sinande gaslager i Europa, lägre vindkraftsproduktion och begränsad överföringskapacitet. Här har de höga priserna signalerat ett underskott och stimulerat en nödvändig utveckling i form av exempelvis ökad energieffektivisering och efterfrågeflexibilitet.

Oschyssta affärsmetoder minskade

Positivt är att antalet klagomål om oschyssta affärsmetoder har minskat från en tidigare relativt hög nivå. Minskningen förklaras av att flera oseriösa företag har lämnat marknaden eller upphört med telefonförsäljning. Andra orsaker till minskningen är troligen tillsynsinsatser från Ei och Konsumentverket. Även Konsumenternas energimarknadsbyrås lista Länk till annan webbplats. över elhandelsföretag med flest klagomål kan ha bidragit.

Det finns dock företag som fortfarande använder oschyssta affärsmetoder och återkommer i rapporten. Både Ei och Konsumentverket följer utvecklingen.

Konsumentkontakt
Har man frågor kan man alltid vända sig till Ei:s konsumentforum Länk till annan webbplats..

Elpriskollen
Ei driver också elpriskollen.se Länk till annan webbplats. som är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt för elhandelsavtal.

Kontakt
Bianca Kasemi
Analytiker
Slutkundsmarknader

016-542 91 59

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter