Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 04:26:24

EU:s energisystem behöver bli mer flexibelt enligt ny rapport

En ökning av förnybar energi från sol och vind ställer krav på ett mer flexibelt energisystem. Det skriver EU-myndigheten ACER* och Europeiska miljöbyrån (European Environment Agency (EEA)) i en gemensam rapport som publicerades den 20 oktober.

För att möta utbyggnaden av förnybar och variabel elproduktion behöver det europeiska elsystemet bli mer flexibelt. I rapporten Flexibility solutions to support a decarbonised and secure EU electricity system Länk till annan webbplats. nämns att energisystemets förmåga till flexibilitet behöver i det närmaste fördubblas till 2030 jämfört med idag.

För att lyckas lyfter rapporten bland annat fram dessa faktorer:

  • fler nät bör byggas över gränserna och den befintliga nätkapaciteten behöver användas bättre.
  • Sammanlänkningar underlättar ett effektivt flöde av el över gränserna så att elen kan användas där den bäst behövs.
  • En kombination av efterfrågeflexibilitet och energibesparingar på kundsidan minskar inte bara energifakturan, utan bidrar även till flexibilitet i elsystemet.
  • Att låta prissignaler driva investeringar och konsumentbeteende är nyckeln. För att det ska fungera och för att konsumenter ska kunna göra välinformerade val, behöver konsumenter få tillförlitlig information.
  • Medlemsstaterna behöver bli bättre på att bedöma de nationella och internationella flexibilitetsbehoven.
  • För att främja en gemensam politik skulle EU:s medlemsstater kunna införa regionalt samarbete om flexibilitet i sina nationella energi- och klimatplaner (NECP) och ha med detaljerade energidata i sina prognoser för utsläpp av växthusgaser.

Rapporten och mer information finns på ACER:s webbplats Länk till annan webbplats..

Viktig fråga för Ei

Energimarknadsinspektionen (Ei) delar bedömningen att flexibilitet är en mycket viktig del av energisystemet. Ei arbetar därför aktivt med att sänka hinder för att fler kunder ska kunna vara flexibla i sin elanvändning och fler aktörer kunna bidra med flexibilitetstjänster. Det i sin tur bidrar till konkurrenskraftiga marknader där flexibilitet har en viktig roll.

Mer om Ei:s arbete med flexibilitet finns att läsa här: Flexibilitet i elsystemet

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter