Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:24:43

Stort intresse för seminarium om informationsdelning vid ansökan om anslutning till elnäten

På seminariet berättade Energimarknadsinspektionen (Ei) om det regeringsuppdrag som avser att utreda en utvecklad och effektiv informationsdelning vid ansökningar om nya anslutningar till elnäten.

Seminariet riktade sig till de aktörer som berörs av uppdraget i form av elnätsägare och anslutande kunder. Cirka 180 personer hade anmält sig till seminariet.

Under seminariet presenterade även Svenska kraftnät ett regeringsuppdrag som handlar om att effektivisera processen för anslutning till transmissionsnätet. Även Energiföretagen Sverige, Svenskt näringsliv, Powercircle, SKGS, Svensk vindenergi och Svensk solenergi presenterade sina inspel på ämnesområdet. Deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor till presentatörerna under seminariet och de besvarades på plats.

- Vi mycket nöjda med seminariet och vill tacka för bra inspel och diskussioner. Vi tar med oss detta i det fortsatta arbetet, säger Jerker Sidén som är projektledare för uppdraget på Ei.

Under hösten kommer Ei fortsätta dialogen med aktörer på marknaden för att få fortsatta inspel till regeringsuppdraget.

Här kan du ta del av presentationen Ei:s seminarium om regeringsuppdrag gällande informationsdelning vid anslutning till elnäten.

Kontakt
Informationsdelning vid anslutning till elnäten

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter