Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:31:35

Lämna synpunkter på nya EU-regler om efterfrågeflexibilitet

De europeiska samarbetsorganisationerna för systemansvariga företag för el, ENTSO-E, och systemansvariga för distributionssystem, DSO Entity, arbetar med att ta fram ett förslag till nya bindande EU-regler om efterfrågeflexibilitet. Fram till den 10 november finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Processen för att ta fram de nya reglerna kommer av artikel 59.9 i förordning (EU) 2019/943 (elmarknadsförordningen) Länk till annan webbplats. och innebär att ACER, byrån för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet, har tagit fram en så kallad ramriktlinje Länk till annan webbplats. som ENTSO-E och DSO Entity i sin tur ska använda för att föreslå detaljerade regler. Reglerna ska slutligen fastställas av Europeiska kommissionen.

Syftet med de nya reglerna är att göra det enklare för aktörer att delta på marknaden genom sin efterfrågeflexibilitet, till exempel i form av lagring eller flytt av elförbrukning till en annan tidpunkt. Reglerna ska också underlätta marknadsbaserad upphandling av flexibilitetstjänster för elnätsföretag, inklusive transmissionsnätsoperatörer.

Efterfrågeflexibilitet är en viktig pusselbit för att integrera den växande andelen förnybar energi i elsystemet och även klara av ny förbrukning (till exempel från värmepumpar och elfordon) på ett kostnadseffektivt sätt. De nya reglerna ska säkerställa att det inte finns några onödiga regulatoriska hinder för flexibilitetsresurser att delta på grossistmarknaderna för el.

Samråd till och med 10 november

ENTSO-E och DSO Entity bjuder nu in till ett offentligt samråd, där aktörer kan komma med synpunkter på det nya förslaget på regler.

Samrådet pågår mellan den 29 september 2023 och den 10 november 2023. Mer information om samrådet och hur du lämnar synpunkter finns på ENTSO-E:s webbplats Länk till annan webbplats..

Workshop 13 oktober

På förmiddagen den 13 oktober arrangerar DSO Entity and ENTSO-E även en workshop om förslaget på nya EU-regler gällande efterfrågeflexibilitet. Anmälningslänk till workshopen finns även den på ENTSO-E:s webbplats Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter