Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:57:35

Information till företag som rapporterar in uppgifter till Ei via e-tjänsten Neon

Energiföretag behöver varje år rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei). För att inrapporteringen ska gå så smidigt som möjligt för alla parter är det viktigt att företagen meddelar Ei om det skett några bolagsändringar. Det är också viktigt att företagen kontrollerar så att rätt kontaktpersoner och rätt behörigheter är upplagda i E-tjänsteportalen.

Elnätsföretag, naturgasföretag och fjärrvärmeföretag är alla skyldiga att rapportera in uppgifter till Ei. En stor del av inrapporteringarna sker via e-tjänsten Neon, bland annat inrapportering av årsrapporter, nätavgifter och drift – och affärsförhållanden.

För att Ei ska kunna förbereda inrapporteringen på ett bra sätt och för att företagen ska slippa det extraarbete som kompletteringar innebär, ber Ei de företag som genomfört bolagsändringar under året att meddela det till Ei.

Exempel på bolagsändring kan vara att företaget har avyttrat/köpt upp någon verksamhet/prisområde/redovisningsenhet/fjärrvärmenät eller köpt upp ett annat företag.

Om några bolagsändringar har skett meddelar företagen det till Ei via e-post till Neon (se kontaktuppgifter till Neon lite längre ner.)

Kontrollera era uppgifter

Ei vill samtidigt uppmana företagen att kontrollera att de har rätt kontaktpersoner och behörigheter upplagda i E-tjänsteportalen. Dessa kan företagets firmatecknare ändra själv i portalen. Om företagets firmatecknare har bytts ut behöver denna ändring meddelas till Ei, det gör ni via e-postadressen "kontaktuppgifter" som finns under "Frågor om kontaktuppgifter och behörigheter i Ei:s e-tjänster".

Neon
Energisystem

Växel 016-16 27 00

Frågor om kontaktuppgifter och behörigheter i Ei:s e-tjänster

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter