Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 18:37:59

Nytt balansansvarsavtal för naturgas ska öka försörjningstryggheten

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu godkänt det nya balansansvarsavtalet för naturgas som Swedegas AB tagit fram. Avtalet är anpassat efter gällande EU-lagstiftning som kräver en viss fyllnadsnivå i europeiska gaslager. Syftet är att säkra den europeiska tillgången till naturgas och öka försörjningstryggheten.

Efter Rysslands invasion av Ukraina och den efterföljande osäkerheten på gasmarknaden har det fattats beslut på EU-nivå om vilka fyllnadsnivåer som ska gälla för unionens gaslager. Ett krav i EU-lagstiftningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1032 om ändring av förordningarna (EU) 2017/1938 och (EG) nr 715/2009 Länk till annan webbplats.) är bland annat att alla medlemsstater ska se till att de egna underjordiska gaslagringsanläggningarna är fyllda till minst 90 procent av sin kapacitet senast den 1 november varje år.

Den 1 juli infördes kompletterande bestämmelser i svensk lagstiftning (naturgaslagen) för att fyllnadsmålet ska nås. För att säkerställa att balansansvariga naturgasföretag i Sverige lagrar gas i sådan omfattning att fyllnadsmålen uppnås har nu Swedegas AB, som är den svenska transmissionsnätsoperatören för gas, tagit fram ett nytt balansansvarsavtal.

Ei som är tillsynsmyndighet har nu granskat och godkänt det nya balansansvarsavtalet som börjar gälla den 1 november 2023.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter