Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:27:53

Läget på elmarknaden - vecka 32 2023

Stor nederbörd har bidragit till ökad magasinfyllnadsgrad.

Systempriset minskade med 54 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 12,4 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 sjönk med 65 procent där veckomedlet blev 7,9 EUR/MWh. I elområde SE3 sjönk spotpriset med 64 procent och veckomedlet blev 8 EUR/MWh. I elområde SE4 sjönk spotpriset med 76 procent och hade ett veckomedel på 8 EUR/MWh.

Terminspriserna för årskontrakten minskade under veckan med 7,8 procent, medan månads- och kvartalskontrakten minskade med 8,2 procent respektive 13,7 procent.

Terminspriserna på kol ökade med 9,5 procent och hade ett veckomedel på 118 USD/ton, oljepriset steg med 1,8 procent och veckomedlet landade på 86,5 USD/fat, gaspriset ökade med 21,7 procent där veckomedlet blev 34,7 EUR/MWh.

Den ingående magasinpåfyllnadsgraden i Sverige befann sig under det normala. Under veckan var medeltemperaturen lite under det normala och nederbörden var långt över det normala. I Sverige var tillgängligheten på kärnkraft 70 procent medan den var 82 procent i Norden.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter