Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:45:06

Beslut om gasnätsföretagens intäktsramar efter perioden 2019–2022

Nu är omprövningen av gasnätsföretagens intäktsramar efter tillsynsperioden 2019–2022 klar. Omprövningen innebär att Energimarknadsinspektionen (Ei) har granskat det verkliga utfallet för perioden och därefter fattat beslut om intäktsramar för de sju gasnätsföretag som omfattas av regleringen.

Eftersom Ei fattar beslut om gasnätsföretagens intäktsramar i förväg bygger besluten om hur hög avgift företagen totalt får ta ut av sina kunder på prognoser.

Efter periodens slut granskar Ei därför intäktsramen utifrån det faktiska utfallet och fattar beslut om nya intäktsramar. Ei omprövar beslutet om företaget har ansökt om det eller om Ei anser att beslutet ska omprövas för att intäktsramen ska sänkas. Nu är alla beslut efter tillsynsperioden 2019–2022 klara.

Besluten visar att ramen höjs för ett företag, att tidigare beslut fastställs för ett företag och att resterande företag får sänkt ram. Ei:s beslut om slutliga intäktsramar för gasnätsföretagen uppgår totalt till drygt 6,6 miljarder kronor. Det innebär en liten minskning i förhållande till de beslut som tidigare fastställts för tillsynsperioden.

Samtliga beslut efter tillsynsperioden för gasnätsföretagens intäktsramar 2019–2022.

Fakta – reglering av naturgasföretag

Eftersom det varken är ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att driva parallella gasnät är distributionen av gas naturliga monopol. I brist på konkurrens regleras naturgasföretagen som bedriver verksamhet med överföring, förgasning och lagring av naturgas av Ei.

Regleringen innebär att Ei i förväg och för fyra år i taget sätter en ram för hur höga avgifter naturgasföretagen får ta ut av sina kunder. Syftet med regleringen är bland annat att säkerställa att kunderna får skäliga avgifter samtidigt som företagen ska få täckning för sina kostnader och en rimlig avkastning. Regleringen ska även bidra till att ge kunderna en långsiktig leveranskvalitet och trygga den svenska naturgasförsörjningen.

Idag är det sju företag som berörs av regleringen, men Ei fattar nio beslut eftersom två av företagen är uppdelade i två olika redovisningsenheter.

Kontakt
Sandra Vilenius
Energisystem

016-16 27 71

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter