Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:21:32

Ei pratade om spänningskvalitet, incitament för effektivt nätutnyttjande och flexibilitetstjänster och om smarta elnät på internationell konferens

Den 12–15 juni presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei) tre nyskrivna artiklar på Cired 2023 – en stor konferens om eldistribution som i år hölls i Rom.

Konferensen Cired arrangeras vartannat år och är en mötesplats för experter, forskare, och andra aktörer inom eldistribution. I år var det Rom som stod värd för evenemanget och Ei var en av de aktörer som fick möjlighet att presentera sitt arbete under konferensen.

Inför konferensen kan deltagare skicka in artiklar om aktuella ämnen inom energiområdet. Arrangören väljer sedan ut vilka artiklar som ska presenteras på konferensen. Redan i höstas skickade Ei in tre förslag till artiklar, dessa godkändes och de färdiga artiklarna skickades sedan in till Cired i början av 2023. Två av artiklarna valdes ut av arrangören både för muntlig presentation och presentation i form av posters. Den tredje artikeln valdes ut för presentation i posterform.

Årets artiklar med tillhörande posters finns att läsa här:

Även tidigare år har Ei bidragit med artiklar till Cired. Tidigare artiklar finns publicerade på Ei:s engelska del av webben - Publications

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter