Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 18:02:51

Samråd om metod för att uppskatta minsta möjliga kapacitetsbehovet för tillförlitlighetsnormen

Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför ett samråd om den metod som föreslås för att uppskatta det minsta möjliga kapacitetsbehovet för tillförlitlighetsnormen. Sista dag att lämna synpunkter är den 15 augusti 2023.

Enligt elmarknadsförordningen ska de länder som har eller avser att införa kapacitetsmekanismer ha en tillförlitlighetsnorm. Tillförlitlighetsnormen beskriver hur många timmar per år det är samhällsekonomiskt motiverat att landets produktion och möjlig import av el inte tillgodoser hela den förväntade efterfrågan på el.

Metoden för att beräkna minsta kapacitetsbehovet för tillförlitlighetsnormen är av stor betydelse. Den påverkar om produktionen och importen av el kommer att vara tillräcklig för att möta efterfrågan på el under året.

Ei kommer att genomföra samråd om metoden och välkomnar synpunkter från berörda aktörer och allmänheten. En detaljerad beskrivning av ärendet och metoden finns beskriven i dokumentet nedan, Bilaga 1: Största möjliga effektbrist, som Svenska kraftnät har tagit fram på uppdrag av Ei.

Lämna synpunkter på förslaget

Samrådet pågår fram till den 15 augusti 2023, och svar kan skickas till registrator@ei.se med ärendenummer 2022-103251.

Energimarknadsinspektionen kommer sedan att sammanställa och redovisa svaren till Regeringskansliet senast den 1 januari 2024.

Bilaga 1: Största möjliga effektbrist Pdf, 171.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Ei ska årligen beräkna tillförlitlighetsnormen och vid behov föreslå en ny tillförlitlighetsnorm. Uppdraget sker i dialog med Svenska kraftnät och Energimyndigheten, samt med övriga berörda aktörer i de fall det är relevant. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 januari 2024.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter