Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:13:40

Ei godkänner att flaskhalsintäkter får användas för att sänka nättariffen under 2024

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt att Svenska kraftnät får använda en del av flaskhalsintäkterna för att sänka transmissionsnätstariffen under 2024.

Inför 2024 har Ei fattat beslut om Svenska kraftnäts planerade användning av flaskhalsintäkter, alltså intäkter från överbelastning. Enligt elmarknadsförordningen ska flaskhalsintäkter i första hand användas för att garantera att kapaciteten är tillgänglig och för att bibehålla eller öka överföringskapaciteten, till exempel genom att investera i nya infrastrukturprojekt men även genom andra systemdriftsåtgärder. Svenska kraftnät har redogjort för de åtgärder som de avser använda intäkterna till.

Ei:s bedömning är att Svenska kraftnäts åtgärder uppfyller de prioriterade målen i elmarknadsförordningen. Ei har därför godkänt den planerade användningen av flaskhalsintäkter i enlighet med Svenska kraftnäts ansökan.

Planerad tariffsänkning för 2024

Svenska kraftnäts planerade användning av flaskhalsintäkter 2024, inkluderar en prognostiserad sänkning av transmissionsnätstariffen med 6 117 miljoner kronor. Motsvarande belopp 2023 var 6 425 miljoner kronor. Ei:s bedömning är att Svenska kraftnäts åtgärder uppfyller de prioriterade målen i elmarknadsförordningen i tillräcklig grad för att en del av flaskhalsintäkterna också ska få användas till att sänka transmissionsnätstariffen.

Beslut om flaskhalsintäkter under 2024 (Ärende 2023-103099) Länk till annan webbplats.

Vad är flaskhalsintäkter?

Flaskhalsintäkter uppstår om elpriset i ett elområde där elen produceras är lägre än i det elområde dit elen överförs. Mellanskillnaden kallas flaskhalsintäkt, men benämns även som kapacitetsavgifter eller intäkter från överbelastning. Flaskhalsintäkterna ges till det företag som överför elen mellan de två elområdena.

De senaste åren har inflödet av flaskhalsintäkter varit ovanligt stort. Prognoser visar att inflödet fortsatt kommer att ligga på en hög nivå.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter