Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:28:39

Nu finns fler frågor och svar om elmätning

Nu har webbsidan med frågor och svar om elmätning uppdaterats. Framför allt har frågor som ställdes i samband med seminariet den 30 maj lagts till och besvarats.

På seminariet den 30 maj berättade Energimarknadsinspektionen (Ei) om hur regelverket för mätning, beräkning och rapportering ser ut och vad de nya mätföreskrifterna för el, som träder i kraft den 1 november 2023, innebär.

Under seminariet kom många frågor, vilket visar att intresset och behovet av information är stort. Därför har Ei nu uppdaterat sin sida med frågor och svar om mätning av el, med svar på frågor som uppkom under seminariet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter