Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 05:00:03

Acer önskar synpunkter inför kommande rapport om tilldelad kapacitet mellan elområden

EU-myndigheten Acer* kommer att genomföra samråd kring sin kommande rapport om tilldelad kapacitet mellan elområden. Rapporten syftar till att analysera och utvärdera den tilldelade kapaciteten av el mellan elområden inom Europa under 2022.

Från 21 juli till den 15 september 2023 kommer ACER att genomföra ett offentligt samråd om sin kommande rapport om tilldelad kapacitet inom EU:s elmarknader under 2022. Rapporten kommer att publiceras den 21 juli 2023.

Vad handlar rapporten om?

ACER:s rapport om tilldelad kapacitet mellan elområden kommer att:

  • ta upp användningen av nätverkselement, hinder och potentiella lösningar
  • belysa vikten av att maximera gränsöverskridande handel för effektivitet och minskning av koldioxidutsläpp,
  • utvärdera framstegen mot målet i Ren energi-paketet som handlar om att uppnå tilldelning av minst 70 procent överföringskapacitet för gränsöverskridande handel senast 2025.

Mer information om ärendet och hur du kan lämna synpunkter finns på Acer:s webbplats: ACER will consult on its upcoming electricity cross-border capacity report Länk till annan webbplats.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en samarbetsorganisation för EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter