Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:05:01

Stort intresse för seminarium om mätning

Den 30 maj arrangerade Energimarknadsinspektionen (Ei) ett digitalt seminarium om mätning, rapportering och avräkning av el. Här hittar du presentationen.

På seminariet berättade Ei om hur regelverket för mätning, rapportering och avräkning ser ut och vad de nya mätföreskrifterna för el, som träder i kraft den 1 november 2023, innebär.

Seminariet riktade sig till alla aktörer som är yrkesverksamma inom elbranschen och som vill få mer information om kommande regeländringar. Nära 500 personer hade anmält sig till seminariet.

Under seminariet kom många frågor, vilket visar att intresset och behovet av information är stort. Därför kommer Ei inom kort att publicera svar på de viktigaste frågorna som uppkom under seminariet. Svaren kommer att publiceras på Ei:s webbsida om mätning, länken hittar du längre ner.

Ei kommer också att på lämpliga sätt fortsätta dialogen med aktörer på marknaden och sprida information om mätning, rapportering och avräkning.

Här finns mer information

Information om mätning av el - informationen kommer inom kort att uppdateras med frågor och svar från seminariet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter