Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-09-26 10:56:33

Nu är e-tjänsten för inrapportering av risk- och sårbarhetsanalyser öppen – sista inrapporteringsdag 31 juli

Nu är e-tjänsten för elnätsföretagens inrapportering av risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner öppen. Sista dag att rapportera in uppgifterna till Energimarknadsinspektionen (Ei) är den 31 juli 2023.

Enligt Ei:s föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerheten i elnäten (EIFS 2013:3) ska innehavare av nätkoncession för linje med en spänning som understiger 220 kilovolt och innehavare av nätkoncession för område varje år redovisa en risk- och sårbarhetsanalys samt en åtgärdsplan till Ei.

Redovisningen sker via e-tjänsten KENT RSA och ÅP och instruktioner i form av en handbok finns på ei.se. Ei kommer även att skicka ut information till berörda via ett via ett startbrev.

Sista dag att rapportera in uppgifterna till Ei är den 31 juli 2023.

Länkar

På inrapporteringssidan hittar du e-tjänsten, handboken, behörighetshantering med mera.

Till inrapporteringssida för risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner (RSA och ÅP)

Till e-tjänsteportal och behörighet

Kontakt
RSA och ÅP
Teknisk analys

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter