Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:49:47

Nu finns uppdaterad information om icke koncessionspliktiga nät (IKN)

Det händer mycket på energiområdet, inte minst när det gäller elledningar som behövs i den pågående energiomställningen, vid produktion av förnybar el, energilagring och till laddstolpar. Energimarknadsinspektionen (Ei) har därför sett över informationen om IKN.

Huvudregeln är att det krävs nätkoncession (tillstånd) för att bygga och använda en starkströmsledning men vissa elledningar är undantagna från kravet om nätkoncession och kallas för icke koncessionspliktiga nät och förkortas IKN.

Undantagen finns i förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), även kallad IKN-förordningen.

IKN-förordningen är en fullständig lista på elledningar och elnät som inte kräver nätkoncession. Undantagen i IKN-förordningen gäller automatiskt, men vid oklarhet om en ledning eller ett ledningsnät är undantaget från kravet på nätkoncession går det att hos Ei begära ett bindande besked. Under år 2022 trädde flera ändringar av IKN-förordningen i kraft. Ei har även fattat flera beslut om bindande besked som ger vägledning om vilka elledningar som ska omfattas av tillstånd eller inte.

Här kan du ta del av den uppdaterade informationen om icke koncessionspliktiga nät (IKN)

Vid frågor
IKN
IKN-gruppen svarar på frågor om icke koncessionspliktiga nät

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter