Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:42:56

Nytt system och ny handbok för elhandelsföretagens inrapportering till Elpriskollen

IT-systemet för elhandelsföretagens inrapportering till Elpriskollen byggs om. Från och med den 1 juni kommer det därför att se lite annorlunda ut när företagen loggar in för att rapportera sina aktuella elavtal.

För att företagen ska ha möjlighet att förbereda sig inför förändringen har nu en ny handbok samt nya mallar och stöddokument publicerats.

Inloggning i systemet kommer att fungera precis som tidigare, däremot kommer gamla avtal att rensas från systemet vilket innebär att företagen behöver lägga in samtliga avtal på nytt.

Förbered dig gärna - då syns företagets elavtal snabbare

Inrapporteringen kan även framöver ske direkt i systemet, men de företag som vill förbereda sig kan redan nu fylla i uppgifterna i Excel- eller XML-mallarna för att snabbt kunna mata in uppgifterna i systemet när det öppnar den 1 juni. I handboken finns instruktioner om hur mallarna används.

Notera att det finns en Excel-fil för privatavtal och en Excel-fil för företagsavtal. Excel-mallarna skiljer sig åt och det är viktigt att rapportera in korrekt avtal i korrekt fil.

Alla elhandelsföretag måste rapportera in sina elavtal

Fram till att systemet öppnar den 1 juni sker inrapporteringen som tidigare. Alla elhandelsföretag måste kontinuerligt rapportera sina elavtal till Ei. Avtalen presenteras på myndighetens jämförelsesajt Elpriskollen så att privatpersoner och småföretagare kan jämföra priser och villkor för att få hjälp att välja elavtal.

Har du frågor, mejla gärna till Elpriskollen. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Här finns mallar och handbok

Handbok, mallar och information om behörighet finns på inrapporteringssidan Elavtal och leveransvillkor

Kontakt
Elpriskollen
Ei Elpriskollen

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter