Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:14:52

17 maj – sista dag att lämna synpunkter om parallelldrift av flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod

De nordiska systemansvariga för elöverföringssystem (TSO) vill ha marknadsaktörernas synpunkter på en utvärderingsrapport om parallelldrift av flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod. Till och med den 17 maj 2023 har aktörer möjlighet att lämna synpunkter på rapporten.

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på utvärderingsrapporten om tre månaders extern parallelldrift av flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod, som de nordiska TSO:erna utvecklat (Svenska kraftnät i Sverige). Rapporten baseras på de nyckeltal (KPI:er) som de nordiska tillsynsmyndigheterna, däribland Energimarknadsinspektionen (Ei), har fastställt.

Syftet med parallelldriften är att marknadsaktörer ska förstå hur flödesbaserad metod kommer att fungera i praktiken. Marknadsaktörernas synpunkter är viktiga för att säkerställa att processen fungerar och att parallelldrift kan fortsätta sex månader till. Ei tar därför stor hänsyn till synpunkterna när rapporten ska utvärderas i sommar.

Så här lämnar du synpunkter

Synpunkter ska lämnas via i ENTSO-E:s* webbplats senast den 17 maj 2023.

Till konsultationen och formuläret för synpunkter: Nordic Capacity Calculation Methodology External Parallel Run Evaluation Report - European Network of Transmission System Operators for Electricity - Citizen Space Länk till annan webbplats.

Utvärderingsrapporten: Methodology and concepts for the Nordic Flow Based Market Coupling Länk till annan webbplats.

Mer information om flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod kan hittas här: Flow-based - Nordic Regional Coordination Centre Länk till annan webbplats.

*ENTSO-E är en samarbetsorganisation för europeiska systemansvariga företag för el. Förkortningen står för European Network of Transmission System Operators for Electricity.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter