Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:04:34

NordREG har publicerat en konsultstudie om kompensationsmekanism vid oberoende aggregering

Samarbetsorganisationen NordREG*, där Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna, har publicerat en konsultstudie om utformningen av kompensationsmekanism.

Studien, som gjorts av Compass Lexecon, kan ses som ett inspel i diskussionen om hur en kompensationsmekanism kan utformas. Ei kommer att fortsätta att diskutera utformningen av kompensationsmekanism och andra frågor relaterade till implementeringen av oberoende aggregatorrollen. Diskussionerna förs både nationellt och inom samarbetsorganisationen NordREG.

Mer information samt rapporten finns på NordREG:s webbplats: Study on implementation of independent aggregators Länk till annan webbplats.

*NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter