Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 11:58:42

Ei granskar att elledningar byggs och raseras inom utsatt tid

Under våren inleder Energimarknadsinspektionen (Ei) en tillsyn för att se att elnätsföretag färdigställer de elledningar som de har fått tillstånd för inom utsatt tid. Ei kommer även att granska att ledningar raseras efter att Ei har fattat beslut om att ledningen ska återkallas.

När Ei har fattat beslut om att ett företag får koncession för en elledning ska beslutet först vinna laga kraft. Därefter har elnätsföretaget enligt ellagen fem år på sig att färdigställa ledningen. Senast tre månader efter att ledningen är klar ska företaget skicka ett meddelande till Ei om detta.

Det är även Ei som fattar beslut om att återkalla nätkoncessioner. I beslutet kan det finnas angivet vilka återställningsåtgärder som krävs och hur lång tid företaget har på sig att ta bort ledningen och genomföra åtgärderna.

Tillsynen inleds under våren

Under våren inleder Ei en granskning för att se att reglerna efterlevs. Slumpvis utvalda beslut om koncession från 2017 kommer att följas upp för att se om ledningarna är färdigställda. Även beslut från samma år gällande återkallelse/rasering av ledning kommer att följas upp.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter