Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:58:40

Webbseminarium 11 maj: Mer flexibilitet i elsystemet – hur når vi dit?

Nu går det att anmäla sig till EFFEKT-dialogens webbseminarium ”Mer flexibilitet i elsystemet – hur når vi dit?” som arrangeras den 11 maj. På seminariet presenteras det regeringsuppdrag om flexibilitet i elsystemet som överlämnades till regeringen i början av april.

Förra året fick Energimarknadsinspektionen (Ei), tillsammans med Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Swedac, i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet.

Den 6 april lämnades de fyra första deluppdragen till regeringen. Den sista delen av uppdraget ska lämnas till regeringen i december.

På EFFEKT-dialogens seminarium den 11 maj berättar medverkande myndigheterna om det förslag som nu har lämnats till regeringen. Det finns även möjlighet för deltagarna att ge sin syn på flexibilitet, ställa frågor och ge medskick i det fortsatta arbetet.

Anmälan och praktisk information

Datum och tid: 11 maj 2023 klockan 13.00-15.30

Teknik: Webbsändning – länk skickas till dem som anmält sig dagen innan webbseminariet.

Anmälan: Det går inte längre att anmäla sig till det här seminariet.

Övrig information: Seminariet är kostnadsfritt och digitalt. Dagen innan seminariet skickas en länk till livesändningen via e-post till alla som har anmält sig.

Viktigt: Om du inte får en bekräftelse på din anmälan samma dag som du anmäler dig, eller om du inte får en länk till seminariet dagen innan det äger rum, var vänlig kontrollera din skräppost. Vid frågor kontakta EFFEKT-dialogen via kontaktuppgifterna längre ner på sidan.

Program 11 maj


13.00Presentation av EFFEKT-dialogen och dagens program Ei


13.05Presentation av regeringsuppdraget
Ei


13.10Främja förutsättningar för flexibilitet på marknader inom Svenska kraftnäts ansvarsområde
Svenska kraftnät


13.25Främja flexibilitet på slutkundsmarknaden
Ei


13.45-13.55Paus


13.55Främja flexibilitet på lokal nivå
Ei


14.10Främja smart styrning av elanvändning
Energimyndigheten och Swedac


14.25Paus14.35Paneldiskussion och frågor från chatten


15.25Summering och avslutning


Med reservation för eventuella ändringar.

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter