Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:27:21

Elkunder som flyttas mellan elhandlare måste få information om deras villkor ändras

Kunder ska få information om ändringar av sina löpande elavtal senast två månader innan ändringen sker. Detta gäller även när kundernas avtal överlåts till en annan elhandlare. Om den övertagande elhandlaren inte kan uppfylla sina skyldigheter bör de avstå från att överta kunder. Det slår Energimarknadsinspektionen (Ei) fast vid en granskning.

Elhandelsföretaget Enkla Elbolaget tog över DoGood Els kunder i samband med att DoGood El förlorade sitt balansansvar i oktober 2022. Energimarknadsinspektionen (Ei) har granskat övertagandet utifrån ellagens bestämmelser.

Granskningen visar att Enkla Elbolaget har ändrat kundernas avtal utan att informera om ändringen senast två månader innan den trädde i kraft så som ellagen kräver.

Bakgrund

När Enkla Elbolaget tog över kunderna saknade företaget tillräcklig information om kundernas tidigare elavtal. Enkla Elbolaget erbjöd då kunderna ett nytt avtal med nya avtalsvillkor. Eftersom överlåtelsen av kunder gick snabbt, fick kunderna information om de ändrade avtalsvillkoren först två veckor innan de trädde i kraft.

Ei konstaterar att Enkla Elbolaget har försökt att erbjuda ett likvärdigt avtal och även informerat kunderna om deras nya avtalsvillkor, men på grund av att övertagandet skedde så snabbt och att de inte hade tillräcklig information om kundernas befintliga avtal fanns inte förutsättningar att ta över kunderna på ett korrekt sätt.

Inte alltid lämpligt att ta över kunder

Om ett elhandelsföretag blir av med sitt balansansvar och ingen annan elhandlare tar över kunderna, kommer kunderna automatiskt att få ett anvisat avtal hos den elhandlare som deras elnätsföretag har avtal med. Därmed står aldrig kunderna utan elhandelsavtal vid en sådan situation.

– Vår uppmaning till branschen är att om det inte finns förutsättningar att hantera ett övertagande av kunder på ett korrekt sätt, kan det vara bättre att avstå och i stället låta kunderna bli anvisade en elhandlare enligt ellagens bestämmelser, säger Rebecca Lyxell, jurist på Ei.

Tillsynen är avslutad - ingen åtgärd

Ei har i sitt beslut framfört synpunkter på hanteringen vid Enkla Elbolagets övertagande av kunder. Ei har dock ingen möjlighet att kräva att kundernas nuvarande avtalsvillkor ändras så att de kan få tillbaka sina gamla avtal och tillsynen avslutas därför utan ytterligare åtgärder.

Mer information

Bestämmelserna finns i 11 kap. 16 § ellagen (1997:857) Länk till annan webbplats..
Ei:s beslut Pdf, 210.2 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter