Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 07:29:15

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till ändringar av elmarknadens design

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag på elmarknadsreform i de delar som gäller REMIT-förordningen, Elmarknadsförordningen och Elmarknadsdirektivet. Synpunkter kan lämnas till och med den 23 maj 2023.

Den 23 januari utlyste Europeiska kommissionen ett offentligt samråd om hur den europeiska elmarknaden ska vara utformad. Till och med den 13 februari fanns möjlighet att delta i samrådet genom att besvara Kommissionens frågor om elmarknaden.

Den 14 mars presenterade Kommissionen förslag på ändringar i nuvarande elmarknadsdesign. Förslagen avser ändringar i REMIT-förordningen, Elmarknadsförordningen samt Elmarknadsdirektivet och synpunkter kan lämnas till och med den 23 maj 2023.

Förslag om ny elmarknadsreform – det här är syftet

Kommissionen anger att syftet med förslagen är att snabba på utbyggnaden av förnybar elproduktion och utfasningen av gas, göra elkonsumenter mindre påverkade av volatila priser på fossila energikällor samt ge bättre skydd till elkonsumenter. Några exempel på förslag är:

  • EU:s medlemsländer ska säkerställa marknadslösningar för långsiktiga bilaterala avtal mellan elproducenter och elkunder till ett fast pris, så kallade Power Purchase Agreements (PPA).
  • Offentliga stöd för förnybar elproduktion får bara ske genom dubbelriktade prisskillnadskontrakt där producenterna garanteras en minimintäkt och där medlemsländerna är skyldiga att betala tillbaka överintäkter till konsumenter, så kallade Contracts for Difference (CfD).
  • EU:s medlemsländer ska säkerställa att elhandlare har tillräcklig nivå av risksäkring.
  • Elkonsumenter ska kunna ingå långfristiga avtal med fasta priser, men också ha möjligheten att kombinera fasta elprisavtal med rörliga.
  • Elkonsumenter ska kunna investera i till exempel solpaneler och sälja elen till sina grannar, inte bara till nätägaren.
  • REMIT-förordningen ska uppdateras för att: öka transparensen, säkerställa en effektiv utredning, överensstämma med EU:s finansiella lagstiftning, tydliggöra vissa roller och krav för aktörer som sammanställer bud eller hanterar bud på elmarknader, förbättra datakvalitet, rapportering och transparens, ge konsumenter starkare skydd mot marknadsmissbruk, säkerställa ett enhetligt och starkare ramverk för att förhindra marknadsmanipulation och andra intrång i förordningen etcetera.

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar med att analysera förslagen och kommer att bidra till svaren som tas fram av ACER (byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) Länk till annan webbplats. och NordREG (en organisation for de nordiska energitillsynsmyndigheterna Länk till annan webbplats.).

– Kommissionens förslag om hur EU:s regelverk för elmarknaden ska ändras kan få stora konsekvenser för marknadens funktion, säger Tobias Lusth, analytiker på Ei. Det är därför viktigt att vi tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter ger våra synpunkter på förslagen. Utöver att bidra med synpunkter på ACER:s svar, samarbetar Ei också med de övriga nordiska tillsynsmyndigheterna inom NordREG för att tydliggöra hur vi ser på förslagen ur ett nordiskt perspektiv.

Mer information

Mer om förslagen på Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats..

Information om hur du lämnar synpunkter på Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats..

(Vill du läsa informationen på Europeiska kommissionens webbplats på svenska, går det att välja.)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter