Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:52:15

Nu är det dags för energiföretagen att rapportera in årsrapporter och uppgifter om drift- och affärsförhållanden

Nu är systemet öppet så att elnätsföretag, naturgasföretag och fjärrvärmeföretag kan börja rapportera in sina årsrapporter till Energimarknadsinspektionen (Ei). Fjärrvärmeföretagen ska även lämna in uppgifter om drift- och affärsförhållanden. Sista inrapporteringsdag är den 31 juli.

Idag öppnar e-tjänsten för inrapportering av energiföretagens årsrapporter och för fjärrvärmeföretagens uppgifter om drift- och affärsförhållanden (DoA-rapporter).

Inrapporteringen sker i e-tjänsten NEON 3 och sista dag för företagen att rapportera in uppgifterna är den 31 juli 2023.

Ansök om behörighet

Om det är första gången som företaget ska använda Ei:s e-tjänster behöver firmatecknare ansöka om behörighet för sig och sitt företag. Det är firmatecknaren som måste göra den inledande behörighetsansökan genom att skicka in en ifylld blankett till Ei.

Blankett samt information om behörigheter

Även om företaget har haft behörighet sedan tidigare, är det viktigt att behörigheterna ses över så att de är aktuella. Firmatecknare har också möjlighet att lägga till och ta bort behörigheter samt lägga till kontaktpersoner.

Det här används uppgifter till

Inrapporteringen av årsrapporter sker enligt ellagen, naturgaslagen och fjärrvärmelagen.

Uppgifterna i årsrapporten är en viktig grund i Ei:s beräkning av intäktsramar för elnätsföretag och gasnätsföretag. Utöver det används uppgifterna vid tillsynsarbete och till ekonomiska analyser. De redovisade uppgifterna i årsrapporterna publiceras också på Ei:s webbplats.

Även fjärrvärmeföretagens årsrapporter och uppgifter om drift- och affärsförhållanden publiceras på ei.se. Öppenhet om de ekonomiska förhållandena ska bland annat motverka en oskälig prissättning av fjärrvärme och öka förtroendet hos kunderna.

Information om e-tjänsten

Ei:s e-tjänst Neon är ombyggd sedan förra årets inrapportering (dåvarande system Neon 2 har uppdaterats till Neon 3). Även behörighetshanteringen är ny och numera personlig. Det innebär att företagens tidigare inloggningsuppgifter inte längre är giltiga. Se länkar för mer information.

Om e-tjänst och behörigheter

Ny e-tjänst öppnar inom kort – riktar sig till elnätsföretag, naturgasföretag och fjärrvärmeföretag

E-tjänsteportal och behörighet

Till inrapportering, handböcker och instruktionsfilmer

Instruktionsfilmer till e-tjänsten NEON

Inrapportering årsrapporter

Inrapportering drift- och affärsförhållande (DoA)

Kontakt
Neon
Energisystem

Växel 016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter