Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:44:21

ACER ber marknadsaktörer att svara på enkät om så kallade ”second auctions”

EU-myndigheten ACER* vill få bättre kunskap om vad marknadsaktörer tycker om så kallade ”second auctions” som i vissa regioner tillämpas på grossistmarknaden för el i situationer då priserna är extremt höga eller extremt låga. ACER bjuder därför in marknadsaktörer att svara på en enkät.

ACER vill höra hur EU:s marknadsaktörer anser att ”second auctions” fungerar och vilka potentiella utvecklingsmöjligheter de ser. Därför bjuder ACER in alla aktörer att svara på en enkät. Enkäten är öppen till och med den 30 mars 2023.

Bakgrunden är att vissa regioner i Europa använder sig av så kallade ”second auctions” vid extremt höga eller låga priser. Det innebär att marknadsaktörer, vid extrema priser, tillåts anpassa sina bud innan en andra körning sker av den gemensamma dagen före-kopplingen.

Nyligen har även systemansvariga för överföringssystem (TSO) och nominerade elmarknadsoperatörer (NEMO) infört ”second auctions” i elområden i den baltiska regionen.

Enkäten och mer information finns på ACER:s webbplats.  Länk till annan webbplats.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter