Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:59:30

Ei fortsätter med EFFEKT-dialogen 2023

EFFEKT-dialogen startade som ett regeringsuppdrag 2020 och syftet var att skapa en mötesplats för breda diskussioner om efterfrågeflexibilitet och kapacitetsbrist i elnäten. I december avslutades regeringsuppdraget, men EFFEKT-dialogen fortsätter.

– Det har varit många intressanta möten och diskussioner under de år som uppdraget har pågått och vi ser att det är fortsatt viktigt med en aktiv dialog, inte minst med tanke på de utmaningar som finns på elmarknaden idag. Därför har vi beslutat att fortsätta med EFFEKT-dialogen även under 2023, säger Karin Alvehag, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen (Ei) och projektägare för EFFEKT-dialogen.

Nu pågår planeringen för årets aktiviteter. Agendan är ännu inte spikad, men klart är att dialogen kommer att fortsätta genom att Ei bjuder in till seminarier och workshops.

– Vi hoppas kunna bjuda in till två, tre dialogtillfällen under året, säger Melina Kotsinas, som tagit över projektledaruppdraget. Ämnena är inte spikade ännu, men flexibilitet, metoder för kunddialog och utveckling av efterfrågeflexibilitet, är något vi kommer att kika närmare på i planeringen av kommande aktiviteter. Vi hoppas att inom en snar framtid kunna bjuda in till det första dialogtillfället som är planerat att ske i maj.

Flexibilitet även på internationellt plan

Som en del av EFFEKT-dialogen deltar Ei även i en internationell arbetsgrupp om flexibilitetsmarknader inom International Smart Grid Action (ISGAN). ISGAN är ett internationellt initiativ som syftar till att skapa nätverk och dela kunskap om smarta elnät. Bakom initiativet står International Energy Agency (IEA) and Clean Energy Ministerial (CEM).

ISGAN har flera arbetsområden, ett av dem handlar om flexibilitetsmarknader (Arbetsgrupp 9). Under det närmsta året kommer Ei att delta i arbetsgrupp 9, som fokuserar på End-Use Flexibility Characterization and Grid Utilization som leds av Kanada.

Exempel på vad som skett inom EFFEKT-dialogen

Sedan EFFEKT-dialogen startade 2020 har bland annat sju öppna seminarier, varav ett i Almedalen, arrangerats. Utöver det har ett antal möten, workshops och diskussioner hållits med olika aktörer. Almedalseminariet var utan anmälan, men de andra sex öppna seminarierna lockade totalt cirka 750 deltagare.

Ett av seminarierna arrangerades inom ramen för ISGAN, där Ei tillsammans med Energimyndigheten bjöd in till ett internationellt webbseminarium om flexibilitetsmarknader. Det lockade cirka 140 deltagare från tolv olika länder. I ISGAN-samarbetet har Ei har även tagit fram faktablad på engelska om dynamisk prissättning, mätning och oberoende aggregatorer. Ytterligare två faktablad är på gång och kommer att publiceras under våren.

Följ EFFEKT-dialogen via projektsida

Vill du följa EFFEKT-dialogens arbete och vara med på kommande seminarier? EFFEKT-dialogens aktiviteter och information publiceras på en projektsida. Prenumerera gärna på sidan så får du webbnyheter direkt till din e-post.

Till EFFEKT-dialogens projektsida.

Här kan du anmäla dig som prenumerant.

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter