Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 07:22:28

Utvärdering av den dansk-svenska grossistmarknaden för gas skjuts upp ytterligare

Den danska tillsynsmyndigheten DUR och Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att skjuta upp utvärderingen av den dansk-svenska grossistmarknaden för gas.

DUR och Ei beslutade 2020 att utvärderingen skulle skjutas upp till 2023 mot bakgrund av att den dansk-svenska gasmarknaden genomgick större förändringar på grund av stängningen av det danska gasfältet Tyra och konstruktionen av gasledningen Baltic Pipe.

Eftersom det fortfarande råder osäkerhet om när det danska gasfältet Tyra kan vara i full drift, liksom när det kommer finnas tillgång till robust och tillräckliga data, har DUR och Ei beslutat att skjuta upp utvärderingen ytterligare.

De två myndigheterna kommer att diskutera underlaget för utvärdering och datatillgång igen i början på 2024.

Om utvärderingen

DUR och Ei ska som utgångspunkt utvärdera den dansk-svenska gasmarknaden vart tredje år utifrån ACER:s* Gas Target Model (GTM) som är ett visionsdokument för den europeiska gasmarknaden. Det som analyseras i GTM är gasgrossistmarknadens funktion, försörjningstrygghet och gasens framtida roll.

Den senaste undersökningen av den dansk-svenska marknaden gjordes 2017. Den planerade utvärderingen 2020 sköts upp till 2023. Det är denna utvärdering som nu skjuts upp igen tills det finns tillräckliga data som utvärderingen kan bygga på.

Den senaste dansk-svenska utvärderingen finns publicerad på Ei:s webbplats. Pdf, 1.3 MB.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

In english:

Danish Utility Regulator postpones self-evaluation of Danish-Swedish wholesale gas market

Danish Utility Regulator (DUR) and the Swedish regulatory authority Energimarknadsinspektionen (Ei) postpones a joint self-evaluation of the Danish-Swedish wholesale gas market.

In 2020, DUR and Ei decided that a self-evaluation should be postponed to 2023, because the Danish-Swedish gas market were undergoing substantial changes due to shutdown of the Tyra-platform and construction of Baltic Pipe.

Because uncertainty is still present regarding the recommencement of production from the Tyra-platform and uncertainty related to accessibility of robust and sufficient data, DUR and Ei has decided to postpone the self-evaluation further.

In the beginning of 2024, the two authorities will discuss the time of evaluation and accessibility of sufficient data.

Facts

DUR and Ei are endorsed to evaluate the Danish-Swedish gas market every third year based on recommendations by the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) in its European vision paper for the European gas market – The Gas Target Model (GTM). The evaluation is based on a model and metrics for well-functioning gas markets, security of supply, and the future role for natural gas.

In 2017, DUR and Ei published the first self-evaluation. The planned self-evaluation in 2020 originally was postponed to 2023 and has now been further postponed due to lack of sufficient data.

The latest joint Danish-Swedish self-evaluation can be found here Pdf, 1.3 MB..


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter