Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:20:06

Nu börjar vi granska elnätens spänningskvalitet

För tredje året i rad inleder Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsyn av spänningskvaliteten i elnäten. Under våren kommer ett trettiotal elnätsföretag att få besvara frågor om spänningskvaliteten i sina nät.

Ei fortsätter sin granskning för att se att elnätsföretagen har en överföring av el som uppfyller rätt kvalitet till sina kunder. Förra året granskades ett 30-tal elnätsföretag och ungefär lika många ingår i årets planlagda tillsyn.

Till skillnad från elavbrott (leveranssäkerhet) där företagen måste rapportera in uppgifter till Ei varje år, begär Ei inte regelbundet in uppgifter om spänningskvalitet. I stället har Ei intentionen att under en femårsperiod genomföra årliga planlagda tillsynsinsatser inom spänningskvalitet som inkluderar alla elnätsföretag. Berörda elnätsföretagen ska under vecka 8 ha fått ett föreläggande om att inkomma med uppgifter till Ei.

Brett urval i granskningen

För att få ett så brett urval som möjligt har både små och stora elnätsföretag, liksom landsbygdsnät och stadsnät, valts ut för tillsyn. De utvalda elnätsföretagen får skicka in en lista med de klagomål de fått från sina kunder avseende spänningskvalitet.

Tillsammans med listan över klagomål besvarar företagen ett antal frågor, till exempel om de haft någon spänningsproblematik i sina nät, vilka krav de ställer avseende spänningskvalitet vid nyanslutningar och hur de säkerställer att de uppfyller krav som finns i Ei:s föreskrifter.

Resultatet av tillsynen redovisas i en rapport hösten 2023.

Mer information

Rapporten som skrevs efter förra årets planlagda tillsyn: Spänningskvalitet i elnäten 2016–2021 (Ei PM2022:07). Länk till annan webbplats.

Mer information om spänningskvalitet finns i föreskriften: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet (EIFS 2013:1). Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter