Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:31:00

Välkommen att lämna synpunkter gällande risksäkringsmöjligheter för elområdesgränsen mellan Litauen och Sverige

Den litauiska tillsynsmyndigheten, NERC, och Energimarknadsinspektionen (Ei) bjuder nu in till samråd om risksäkringsmöjligheter mellan elområdena Sverige 4 (SE4) och Litauen (LT). Marknadsaktörer har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 10 mars 2023.

Minst vart fjärde år ska de behöriga tillsynsmyndigheterna för en elområdesgräns utföra en bedömning om risksäkringsmöjligheter enligt Kommissionens förordning om förhandstilldelning av kapacitet (FCA Artikel 30.8).

Utifrån den utveckling som skett på elmarknaden under 2022 har den litauiska tillsynsmyndigheten NERC på nytt utvärderat risksäkringsmöjligheterna i Litauen. Resultatet finns sammanställt i en rapport. Nu vill NERC få marknadsaktörernas synpunkter på utvärderingsrapporten och även få information om marknadsaktörernas behov gällande risksäkring.

Tidigare bedömningar

Vid en tidigare analys 2017 bedömde Ei och NERC att risksäkringsmöjligheterna var tillräckliga i Sverige och otillräckliga i Litauen.

2018 fattade Ei och NERC beslut att godkänna Svenska kraftnäts och AB Litgrid, som är Svenska kraftnäts litauiska motsvarighet, förslag till arrangemang för att säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter än överföringsrättigheter görs tillgängliga för överföring mellan elområdena Litauen och Sverige 4 (LT-SE4).

Under 2020 har Ei utvärderat risksäkringsmöjligheterna i SE4. Mot bakgrund av analysen från 2020 om risksäkringsmöjligheterna har Ei dragit slutsatsen att risksäkringsmöjligheterna är tillräckliga i SE4.

Under 2022 har NERC på nytt utvärderat risksäkringsmöjligheterna och kom fram att risksäkringsmöjligheterna i Litauen är otillräckliga (se rapport längre upp).

Vad händer nu?

Om det finns otillräckliga möjligheter till risksäkring på någon sida av en elområdesgräns ska de behöriga tillsynsmyndigheterna begära att de berörda systemansvariga för överföringssystemen utfärdar långsiktiga överföringsrättigheter (FCA Artikel 30.5a), eller säkerställer att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion (FCA Artikel 30.5b).

Även om Ei avser att göra en ny analys av risksäkringsmöjligheterna under 2023 med anledning av de ändrade förhållandena på marknaden, sker detta samråd utifrån NERC:s analys för Litauen.

Hit skickar du dina synpunkter

Synpunkter ska lämnas till NERC och/eller Ei.

Synpunkter till Ei kan skickas till registrator (se e-postadress längst ner på sidan) senast den 10 mars 2023.

Var vänlig ange ärendenummer 2021-100254.

E-postadress till NERC är info@vert.lt

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Om allmänna handlingar.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Alejandro Egüez
Analytiker

016-542 91 18

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter