Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:02:32

E-tjänsten för koncessionsansökan har en ny ärendetyp och nya behörigheter

För cirka två år sedan lanserade Energimarknadsinspektionen (Ei) en ny e-tjänst som ska underlätta för företag som vill ansöka om nätkoncession. Nu har en ny ärendetyp lagts till vilket gör att det även går att ansöka om ändring av nätkoncession för linje. Dessutom finns det två nya behörigheter i systemet.

Ei utvecklade e-tjänsten för att underlätta och förenkla för företagen, och minska risken för att ansökningar inte är fullständiga. Fördelarna med att använda e-tjänsten är många. Man kan exempelvis

  • tydligt i e-tjänsten se vad en koncessionsansökan ska innehålla
  • följa sina ärenden – företag som lämnat in en ansökan via e-tjänsten ser var i handläggningsprocessen ärendet befinner sig
  • ta del av yttranden som berör ärendet.

Nu har e-tjänsten utvecklats ytterligare och det går att även ansöka om ändring av nätkoncession för linje.

Det finns också två nya behörigheter i systemet – administratör och redigerare. Administratören kan dela ut behörigheter till andra på företaget. Redigeraren kan endast skapa och redigera ansökningar.

Här hittar du mer information om Ei:s e-tjänst för ansökan om nätkoncession.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter