Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:26:49

ACER och NordREG har svarat på Europeiska kommissionens konsultation om hur elmarknaden ska fungera och utformas framöver

Den 23 januari bjöd Europeiska kommissionen in till ett offentligt samråd om en reform av EU:s elmarknadsdesign. Konsultationen var öppen till den 13 februari. Här är svaren från EU-myndigheten ACER och från NordREG, som är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Bakgrunden till samrådet är att Europeiska kommissionen överväger att föreslå förändringar som kan bidra till att fördelarna med ökande användning av förnybar energi kommer elkonsumenterna till del.

Konsultationen fokuserar på ett antal områden, bland annat hur prissäkringsmarknader kan utvecklas, vilka åtgärder som behövs för att minska risken för elbrist, hur konsumenter kan skyddas mot höga elpriser samt åtgärder för att förbättra energimarknadernas integritet och transparens.

Ei har aktivt bidragit till att utforma konsultationssvaren från ACER (byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) och NordREG (en organisation for de nordiska energitillsynsmyndigheterna).

– Europeiska kommissionen har aviserat att de under våren avser att lämna konkreta lagförslag om hur EU:s regelverk för elmarknaden bör reformeras, säger Tobias Lusth, analytiker på Ei. Det har därför varit viktigt att tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter svara på konsultationen. Utöver att bidra med synpunkter till ACER:s svar, har Ei också valt att samarbeta med de övriga nordiska tillsynsmyndigheterna inom NordREG om ett svar för att gemensamt tydliggöra hur vi ser på frågorna ur ett nordiskt perspektiv.

ACER, The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators, är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

CEER, Council of European Energy Regulators, är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter