Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:23:29

ACER föreslår ändringar i EU:s terminsmarknader för el – digital workshop 13 mars

EU-myndigheten ACER har nyligen publicerat en rapport om hur EU:s terminsmarknader för el kan vidareutvecklas. I rapporten identifieras ett antal problem med det nuvarande systemet för risksäkring samtidigt som den innehåller förslag på möjliga åtgärder. Innehållet i rapporten kommer att presenteras på en digital workshop den 13 mars.

Likviditet är en förutsättning för effektiv handel av risksäkringsprodukter. I rapporten Länk till annan webbplats. har ACER identifierat problem i risksäkringsmarknader i stort samt problem med risksäkringsmöjligheter mellan elområden. Enligt ACER är marknadsfragmentering en av de största utmaningarna.

I den rapport som ACER nu har publicerat finns ett antal rekommendationer. Dessa handlar bland annat om att öka likviditeten, och se över utformningen av regelverket för långsiktiga överföringsrättigheter som nu är den förvalda risksäkringsprodukten i FCA-förordningen.

I rapporten presenterar ACER även möjligheten för systemansvarig för överföringssystem (TSO) att auktionera andra risksäkringsprodukter (till exempel EPAD obligationer*) som ett alternativ till överföringsrättigheter. ACER föreslår också en mer regional planering för samordnade beslut om risksäkringsprodukter.

Rapporten kommer att utgöra diskussionsunderlag inför den kommande revideringen av FCA-förordningen.

Genom sitt deltagande i ACER:s arbetsgrupp har Energimarknadsinspektionen (Ei) varit med i framtagandet av rapporten som skrevs under 2022.

–Det har varit givande att vara med i arbetsgruppen och i diskussionerna. Bland annat har vi kunnat bidra med vår erfarenhet om hur hub-baserade risksäkringsprodukter som systempriskontrakt fungerar i praktiken, säger Alejandro Egüez, analytiker på Ei.

Mer information

Rapporten finns att läsa på ACER:s webbplats: ACER policy paper on the further development of the EU electricity forward market Länk till annan webbplats.

På ACER:s webbplats går det även att anmäla sig till den digitala workshopen den 13 mars. Sista anmälningsdag är 12 mars.

Till anmälan: ACER workshop on the further development of the EU electricity forward market Länk till annan webbplats.

* ACER använder i sin rapport ett mer övergripande begrepp för EPADs: ”Contract for Differences – CfD”.

Om FCA-förordningen

Den 17 oktober 2016 trädde Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 om fastställande av riktlinjer för terminsbaserad kapacitetstilldelning (FCA-förordningen) i kraft. FCA-förordningen syftar bland annat till att förbättra möjligheterna till risksäkring på terminsmarknaden.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter