Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:54:14

Avslutad tillsyn om krav på att kunder ska bekosta nytt fjärrvärmenät i Norsborg

I december 2022 inledde Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsyn av ett fjärrvärmebolag som krävt att befintliga hushållskunder ska betala anslutningsavgifter. Granskningen visar att inget i ärendet bryter mot fjärrvärmelagen.

Ei påbörjade en granskning av Södertörn Fjärrvärme AB (SFAB) efter att befintliga kunder anmält att de skulle behöva betala en avgift för att anslutas till fjärrvärmenätet trots att de redan var anslutna. SFAB ska bygga om fjärrvärmenätet i norra Norsborg och ska genomföra projektet genom att säga upp leveransavtalen med de berörda kunderna, för att därefter teckna nya avtal.

Enligt fjärrvärmelagen finns inget hinder för fjärrvärmeföretaget att säga upp ett avtal med grund i exempelvis att nätet ska byggas om. I granskningen har Ei ställt frågor om företagets reinvesteringsplan och hur de har planerat underhållet för den aktuella delen av nätet. SFAB meddelar att berörda fastighetsägare inte bekostar investeringen av ett nytt fjärrvärmenät, utan betalar den utrustning och de anpassningar som krävs i anslutning till den egna bostaden.

Det finns allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser som Ei inte har tillsyn över. Som enskild kund finns möjlighet att begära förhandling om priset i det nya avtalet, samt att det är möjligt att hävda sin rätt enligt villkoren i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Beslut att avsluta tillsyn

Ei har gjort bedömningen att det inte finns något i ärendet som bryter mot fjärrvärmelagen. Tillsynen har därför avslutats.

Beslut och motivering i tillsynsärende (2022-103283) Länk till annan webbplats.

Kontakt
Hussein Abdirisak
Analytiker

016-542 91 63

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter