Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 05:05:12

Det här ska NordREG arbeta med 2023

Nu har NordREG, som är en samarbetsorganisation mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi, publicerat sitt arbetsprogram för 2023. Slutkundsfrågor, efterfrågeflexibilitet, fortsatt implementering av regelverket i Ren energipaketet samt nätkoder är några av de ämnen som står på agendan detta år.

I arbetsprogrammet för 2023 listas åtta frågor som samarbetsorganisationen NordREG kommer att prioritera i år. Att implementera och följa upp regelverk kopplat till EU:s Ren energipaket och nätkoder finns med i listan liksom att fortsätta det samarbete som redan finns inom de nordiska länderna gällande frågor kopplade till konsumenter, slutkundsmarknaden och efterfrågeflexibilitet.

Att fortsätta den goda dialogen och samarbetet mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna i NordREG, liksom att upprätthålla en nära dialog med systemansvariga (TSO), är också prioriterat.

NordREG:s arbetsprogram finns att läsa på NordREG:s webbplats Länk till annan webbplats.. Där finns även ett nytt strategidokument samt årsrapporten för 2022.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter