Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:46:21

Snart dags för elnätsföretagens årliga avbrottsrapportering

I februari kommer systemet för elnätsföretagens rapportering av avbrottsdata att öppna. I samband med det skickar Energimarknadsinspektionen (Ei) även ut ett startbrev med information till de företag som är inrapporteringsskyldiga.

Varje år är elnätsföretagen skyldiga att rapportera in uppgifter om avbrott som inträffat under föregående kalenderår. I år ska elnätsföretagen därmed rapportera in avbrott som skedde under 2022.

Systemet för inrapporteringen kommer att öppna i februari och sedan har elnätsföretagen fram till och med den 31 mars 2023 på sig att rapportera in uppgifterna.

Årets nyheter

  • Förbättrad behörighetshantering för Ei:s e-tjänster. Läs mer om behörighet och ta även del av handbok för behörighetshantering i Ei:s e-tjänster.

Är du firmatecknare? Var vänlig läs igenom informationen på sidan och kontrollerar ditt företags behörigheter och uppgifter så att de är aktuella.

  • Ett nytt XML-schema 2023 – nu går det att rapportera energi som är högre än 2147483647 kWh för EnergyOut och EnergyIn.

Har du inte behov av att rapportera så höga tal, går det fortfarande att använda tidigare version av XML-schema (2020). Rekommendationen är dock att använda det nya schemat (2023).

Mer information

Via länken kan du läsa mer om avbrottsrapportering och komma direkt till e-tjänsten för inrapportering avbrottsdata.

Kontakt
Elavbrott

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter