Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:01:04

Samråd om ändring av kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Hansa

Nu bjuder organisationen ENTSO-E* in till ett digitalt samråd om ändringar gällande kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Hansa. Till den 19 februari har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget via ENTSO-E:s webbplats.

Förslaget, som intressenter nu kan lämna synpunkter på, gäller en ändring av kapacitetsberäkningsmetod i enlighet med artikel 20.2 i kommissionens förordning (EU) nr 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av en riktlinje för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) Länk till annan webbplats..

Förslaget har tagits fram av systemansvariga för överföringssystem i kapacitetsberäkningsregion Hansa och för Sveriges del är det Svenska kraftnät som varit med i framtagandet av förslaget.

Förslaget och information om hur du lämnar synpunkter finns på ENTSO-E:s webbplats Länk till annan webbplats..

Sista dag att lämna synpunkter är den 19 februari 2023.

*ENTSO-E är en samarbetsorganisation för europeiska systemansvariga företag för el. Förkortningen står för European Network of Transmission System Operators for Electricity.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter